قسمت رنگاری الکترواستاتیک پودری با قابلیت رنگ به طول ۱۴ متر